E-ISSN 2459-1459
Popüler Makaleler
Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu’na Güncel Bakış: Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 28-34)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.029
1443 kez görüntülendi
Kozmetovijilans ve Küresel Yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 93-97)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.062
1351 kez görüntülendi
Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç faktörlü beslenme anketi”
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 162-169)
DOI: 10.5455/musbed.20150602015512
1230 kez görüntülendi
Sıçanlarda Psikolojik Strese Bağlı Oksidan Doku Hasarında Over Hormonlarının Rolü
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 72-79)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.04
1215 kez görüntülendi
Nadir Bir Disfaji Nedeni: Aberan Sağ Subklavyan Arter
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 48-50)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.037
1201 kez görüntülendi
Bazı İmidazo[1,2-a]pirazin Türevlerinin Sentezi ve Antinosiseptif Aktivitelerinin Değerlendirilmeleri
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 9-13)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.024
1194 kez görüntülendi
Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörler ve Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişki
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.026
1182 kez görüntülendi
Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 14-19)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.053
1155 kez görüntülendi
Gingivanın skuamöz hücreli karsinomu: Vaka sunumu ve literatür taraması
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 290-295)
DOI: 10.5455/musbed.20150831012106
1145 kez görüntülendi
Peroksizom proliferatör ile etkinleştirilen reseptörlerin insülin direnci ve septik şok patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 247-258)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121617
1124 kez görüntülendi
Basit ön Çapraz Kapanışın Daimi Dentisyon Döneminde Müteharrik Aparey ile Tedavisi: Vaka Raporu
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 98-100)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.055
1110 kez görüntülendi
Sporcu sağlığı ve atletik performansta D vitamini ve reseptörünün önemi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 259-264)
DOI: 10.5455/musbed.20150831013319
1107 kez görüntülendi
Doksorubisin ile Oluşturulan Nefrotik Sendrom Modelinde Apelinin Böbrek Dokusundaki Histomorfolojik Değişiklikleri
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 20-27)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.060
1106 kez görüntülendi
Fizyoterapistlerde bel ağrısı ile ilişkili etkenler
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 215-219)
DOI: 10.5455/musbed.20150831012038
1101 kez görüntülendi
Sigara İçicisi Olan ve Olmayan Sağlıklı Sedanter Bireylerde Yorgunluk Seviyesi ve Fiziksel Aktivite Düzeyi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 51-55)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.036
1095 kez görüntülendi
Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X Polimorfizm Literatür Özeti
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 44-47)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.059
1095 kez görüntülendi
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
1090 kez görüntülendi
Hipertansiyon Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Modeller
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 35-43)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.052
1090 kez görüntülendi
Anemi ve Diş Hekimliği: Derleme
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 86-92)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.056
1084 kez görüntülendi
Dişli hasta grubundan oluşan Türk subpopülasyonunda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile mental foramende anterior loop değerlendirmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 231-238)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121209
1072 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018