E-ISSN 2459-1459
Popüler Makaleler
Büyük Azı Keser Hipomineralizasyonu’na Güncel Bakış: Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 28-34)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.029
967 kez görüntülendi
Bazı İmidazo[1,2-a]pirazin Türevlerinin Sentezi ve Antinosiseptif Aktivitelerinin Değerlendirilmeleri
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 9-13)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.024
791 kez görüntülendi
Nadir Bir Disfaji Nedeni: Aberan Sağ Subklavyan Arter
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 48-50)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.037
790 kez görüntülendi
Sıçanlarda Psikolojik Strese Bağlı Oksidan Doku Hasarında Over Hormonlarının Rolü
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 72-79)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.04
777 kez görüntülendi
Kozmetovijilans ve Küresel Yaklaşımlar
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 93-97)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.062
757 kez görüntülendi
Tip 2 Diyabetlilerde Diyabete İlişkin Bilişsel ve Sosyal Faktörler ve Metabolik Kontrol Parametreleri Arasındaki İlişki
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 1-8)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.026
741 kez görüntülendi
Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Sosyal Anksiyetenin İncelenmesi
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 14-19)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.053
739 kez görüntülendi
Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç faktörlü beslenme anketi”
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 162-169)
DOI: 10.5455/musbed.20150602015512
737 kez görüntülendi
Doksorubisin ile Oluşturulan Nefrotik Sendrom Modelinde Apelinin Böbrek Dokusundaki Histomorfolojik Değişiklikleri
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 20-27)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.060
724 kez görüntülendi
Gingivanın skuamöz hücreli karsinomu: Vaka sunumu ve literatür taraması
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 290-295)
DOI: 10.5455/musbed.20150831012106
719 kez görüntülendi
Peroksizom proliferatör ile etkinleştirilen reseptörlerin insülin direnci ve septik şok patojenezindeki rolü
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 247-258)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121617
717 kez görüntülendi
Spor Genetiği Açısından Türk Sporcuların ACTN3 R577X Polimorfizm Literatür Özeti
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 44-47)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.059
706 kez görüntülendi
Fizyoterapistlerde bel ağrısı ile ilişkili etkenler
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 215-219)
DOI: 10.5455/musbed.20150831012038
697 kez görüntülendi
Hipertansiyon Araştırmalarında Kullanılan Deneysel Modeller
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 35-43)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.052
693 kez görüntülendi
Olgu sunumu: Stevens-Johnson Sendrom’lu çocuğun hemşirelik bakımı
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 284-289)
DOI: 10.5455/musbed.20150624033421
687 kez görüntülendi
Sporcu sağlığı ve atletik performansta D vitamini ve reseptörünün önemi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 259-264)
DOI: 10.5455/musbed.20150831013319
676 kez görüntülendi
Anemi ve Diş Hekimliği: Derleme
(Clin Exp Health Sci 2016; 6: 86-92)
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.056
675 kez görüntülendi
Dişli hasta grubundan oluşan Türk subpopülasyonunda konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile mental foramende anterior loop değerlendirmesi
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 231-238)
DOI: 10.5455/musbed.20150715121209
665 kez görüntülendi
İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi örneği
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 220-230)
DOI: 10.5455/musbed.20150917032323
660 kez görüntülendi
Günümüz ve gelecekte parkinson hastalığı için farmakolojik tedavi yaklaşımları
(Clin Exp Health Sci 2015; 5: 265-273)
DOI: 10.5455/musbed.20150827011840
656 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 27.04.2017