E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Raporu
1 Department Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pathology, Marmara University Institute of Neurological Sciences, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 150-153
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.763
Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, ağız mukozası, kan kanseri
Özet

 

Lenfoma en sık görülen kan kanseridir. Lenfomanın iki ana tipi Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma (NHL)'dir. Vücutta lenfomanın gelişebildiği iki tip lenfosit vardır. Bunlar; B lenfositleri (B hücreleri) ve T lenfositleri (T hücreleri) dir. B-hücreli lenfoma T-hücreli lenfomalar çok daha sıktır ve tüm NHL'lerin  yaklaşık yüzde 85'ini oluşturur. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) NHL en sık görülen şeklidir. DBBHL, agresif lenfoma lenfatik sistemin lenf düğümleri içinde ya da dışında mide-bağırsak yolunda, testis, tiroit, deri, göğüs, kemik ya da beyinde ortaya çıkabilir. Genellikle, DBBHL ilk işareti lenf düğümlerinin neden olduğu boyun, koltuk altları, ya da kasıkta ağrısız, hızlı şişmedir. Bazı hastalarda bu şişlikler ağrılı olabilir. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Kliniği’ne vestibül ve palatinal maksillar mukozada iyileşmeyen, büyüyen bir şişlik şikayeti ile başvuran 70 yaşındaki erkek hastaya lokal anestezi altında insizyonel biyopsi yapılmış ve histopatolojik tanının diffüz büyük B hücreli lenfoma olduğu saptanmıştır. Hasta tedavi amacıyla hematoloji kliniğine yönlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, diffüz büyük B-hücreli lenfoma ile ilgili bir olgu sunumu ve literatür taramasıdır.


Cite this article as: Namdar Pekiner F, Borahan MO, Keser G, Uyar Bozkurt S. Diffuse Large B-Cell Lymphoma: A Case Report. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 150-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018