E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Kolon Kanserinde Gpx1 Gen Anlatımı, Serum Gpx1 ve Selenyum Düzeylerinin İncelenmesi
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1239
Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, Glutatyon peoksidaz 1, selenyum
Özet

 

Amaç: Kolon kanseri, kanser nedeni ile meydana gelen ölümler incelendiğinde ilk sıralarda yer almaktadır. Kolon kanserinin kişinin aile ve etnik alt yapısı ile günlük yaşam tarzı ile ilişkili olduğu bilinmekte ve tedavi seçeneklerine bakıldığında cerrahi, kematörapatik ilaçlar ve radyoterapiden oluştuğu görülmektedir. Kolon kanserinin meydana gelişinde kritik rol oynayan etkenlerden biri de oksidatif strestir. Bu bağlamda çalışmamızda, antioksidan kapasitesi çeşitli kanser türlerinde bilinen GPX1 ve selenyum elementinin kolon kanseri ile ilişkisinin araştırması amaçlanmıştır.


Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Kolon kanseri tanısı konmuş, 35 hastanın tümör ve çevre dokuları kullanılarak, oksidatif strese karşı savunmada kritik öneme sahip olan GPX1 gen ifade seviyelerinin, serum GPX1 düzeyi ve selenyum düzeyleri, qRT-PCR ve Atomik Absorbsiyon tekniği ile tümörlü ve normal dokular arasındaki ilişkinin klinik ve prognostik değerlendirmeler ile birlikte karşılaştırılması amaçlanmıştır.


Bulgular: Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlarda, kolon kanseri hastalarında GPX1 geninin normal dokuda tumor dokusuna göre yaklaşık 2 kat daha fazla ifade edildiği ve istatistiksel olarak anlamlılık seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir (p=0,045). Tümörlü dokularda GPX1 gen anlatımındaki artış ve azalmaya göre serum GPX1 ve selenyum düzeyleri ve GPX1 gen anlatımındaki artışıyla serum GPX1 serum düzeyleri arasında pozitif bir ilişki gözlemlenmekle beraber istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır (p>0,05).


Sonuçlar: Etiyolojisinde birçok faktörün yer aldığı kolon kanserinde GPX1 ve selenyumun gen ifadelerinin arasındaki olası ilişkinin araştırıldığı ön çalışma sonuçlarımızın kritik rol oynayabileceği izlenimi elde etmemize neden olmuştur. Bu sebeple, büyük ölçekli hasta grubu ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018