E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Türk Popülasyonundaki Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyon Prevelansı
1 Department of Oral Diagnosis and Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1001
Özet

Amaç: Paranazal sinüsler, oral cerrahi dalında çalışan hekimler için büyük önem taşıyan maksillofasiyal bölgenin bir parçasını oluşturmaktadır. Paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlarının görüntülenmesi, paranazal sinüslerde görülen inflamatuar değişikliklerin predispozan faktörlerinin değerlendirmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlarının prevalansını konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri ile retrospektif olarak değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’na başvuran 300 erişkin hastanın paranazal sinüs KIBT görüntüleri retrospektif olarak incelenmiştir. Paranazal sinüs varyasyonları ve prevalansı kaydedilmiştir.

 

Bulgular: Superior konka bülloza prevelansı %7,7 iken orta konka bülloza prevelansı %54,7 idi. İnfraorbital etmoid hücre prevalansı% 15,3, agger nasi hücre %52,7 ve onodi hücresi %52,7 idi. Bu anatomik varyasyonların erkek ve kadınlar arasında veya farklı yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

 

Sonuç: KIBT paranazal sinüs anatomik varyasyonların değerlendirilmesinde uygun bir radyolojik incelemedir. Oral cerrahi alanında çalışan hekimler paranazal sinüslerin anatomik varyasyonlarını dikkate almalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018