E-ISSN 2459-1459
Derleme
Rekürrent Aftöz Stomatit Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
1 İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 62-66
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.649
Anahtar Kelimeler: Rekürrent aftöz stomatit, ağız yarası, aftöz stomatit
Özet

 

Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, ağız mukozasında ağrılı, tekrarlayan, tek veya çok sayıda ülserasyonlarla görülen, Rekürrent Aftöz Stomatit (RAS), en sık görülen oral mukozal ülseratif hastalıklardan birisidir. RAS ağrılı ülser olarak da bilinmekte olup, bir ya da çok sayıda oluşarak ağrılı ülserlerin tekrarlayan gelişimini içeren bir hastalıktır. Teşhis, lezyonun klinik görümü ve hastadan alınan anamnez ile konulur. Genel populasyonun yaklaşık olarak %5-25’inde görülmektedir. RAS tedavisi genellikle semptomatiktir. Tedavideki ana amaç, ağrı semptomlarının giderilmesi, lezyonun ağızda kalma süresini kısaltmak, hastanın rahat bir şekilde beslenebilmesine yardımcı olmak ve lezyonların ortaya çıkma sıklığını azaltmaktır. Tedaviye başlanmadan hastalığın başlamasına sebep olabilecek muhtemel hazırlayıcı faktörler dikkate alınmalı ve buna göre tedavi planı oluşturulmalıdır. Kortikosteroid içeren, antimikrobiyal ve analjezik ajanlar RAS tedavisinde sıklıkla kullanılan ilaçlar olup lokal veya sistemik etkili farklı tedavi seçenekleri de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı diş hekimlerini RAS’ ın tanısı, epidemiyolojisi, etyolojisi, patogenezi, ayırıcı tanısı ve güncel tedavi yaklaşımları hakkında bilgilendirmektir.

 

Cite this article as: Karapınar G, Ünür M. Current Approaches in Recurrent Aphthous Stomatitis. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 62-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018