E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Panoramik Radyografi ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Dental Tomografiye Uyarlanmış Periapikal İndeks ile Periapikal Lezyonların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
1 Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 50-55
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.303
Anahtar Kelimeler: Periapikal hastalıklar, konik işınlı bilgisayarlı tomografi, radyografi, panoramik
Özet

Amaç: Panoramik Radyografiye Uyarlanmış Periapikal İndeks (PAI) ve ortaya konan yeni skorlama sistemi “konik ışınlı bilgisayarlı dental tomografiye uyarlanmış periapikal indeks (CBCT-PAI)” ile periapikal lezyonların retrospektif olarak karşılaştırılarak değerlendirilmesi çalışmanın temel amacıdır.

 

Yöntemler: Çalışma grubunu 100 kadın 100 erkek olmak üzere 200 hastanın panoramik radyografi ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntü kayıtları oluşturmaktadır. Çalışmada panoramik radyografide periapikal lezyonlar “Periapikal İndeks Skorlama Sistemi (PAI)” olarak adlandırılan ve radyogramlar üzerinde apikal lezyonları, artan radyografik görüntü derecesine göre 1’den 5’e kadar bir skala kullanarak değerlendiren bir sistem ile değerlendirilmiştir. CBCT’de görüntüleri ise PAI skorlamasına kortikal kemik ekspansiyonu ve dekstrüksiyon parametreleri ilave edilerek modifiye edilen CBCT-PAI skorlaması ile değerlendirilmiştir. Çalışmada skorlar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmamızda cinsiyetlere göre yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Cinsiyetlere göre lezyonlu diş sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Tüm olgularda PAI skorlaması ile koronal, sagital ve aksiyal düzlemlerdeki CBCT-PAI skorlaması arasında aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p=0,001; p<0,01).

 

Sonuç: Çalışmamızda CBCT ile periapikal lezyonların değerlendirilmesinde daha güvenilir sonuçlar elde edildiği saptanmıştır.

 

 

 

Cite this article as: Keser G, Namdar Pekiner F. Comparative Evaluation of Periapical Lesions Using Periapical Index Adapted for Panoramic Radiography and Cone Beam Computed Tomography. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 50-5.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018