E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Kanserli Bireyin Bakımından Sorumlu Yakınlarının Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
1 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 25-35
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.422
Anahtar Kelimeler: Bakım verici, kanser, yaşam kalitesi
Özet

 

Amaç: Araştırma, kanserli bireyin bakımından sorumlu yakınlarının yaşam kalitesi ve etkileyen faktörleri saptamak amacı ile tanımlayıcı kesitsel türde yapıldı.

 

Yöntemler: Araştırmanın evreni, bir üniversite hastanesinin Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde yatan kanser hastaları ve bakımından sorumlu yakınlarından, örneklem ise gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 112 kanser hastası ve yakınından meydana geldi. Veri toplama aracı olarak Hasta ve Yakını Tanıtım Formu, Aile-Yaşam Kalitesi Ölçeği (AYKÖ) kullanıldı.  

 

Bulgular: Hasta yakınlarının AYKÖ puan ortalamalarının orta sınırlarda olduğu ve yaşam kalitelerini “hastanın çocuk sahibi olma ve çocuk sayısı, çalışma ve gelir durumu, bazı semptomları”, “hasta yakınının cinsiyeti, çocuk sahibi olma ve hasta ile aynı evde yaşama, bakmakla yükümlü olduğu başka birinin ve kronik hastalığının bulunma durumu” faktörlerinin etkilediği görüldü.

 

Sonuç: Kanserli bireylerin bakımından sorumlu kişilerin yaşam kalitesini etkileyen biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik faktörler bulunmaktadır. Dolayısı ile kanserli ve bakımından sorumlu bireylerin bakım gereksinimlerinin karşılanmasında söz konusu faktörler dikkate alınmalıdır.

 

Cite this article as: Kaya N, Bolol N, Ülgen S, İşçi Ç, Özen S, Akgün G. Quality of Life and Influencing Factors in Caregivers of Patients with Cancer. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 25-35.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018