E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Botulinum Toksin A'nın İntraartiküler Enjeksiyonlarının Deneysel Temporomandibular Eklem Osteoartrit Modelleri Üzerine Etkileri
1 Department of Dentistry, İstanbul University İstanbul School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Biochemistry, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pathology, İstanbul University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 9-13
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.424
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular eklem, osteoartrit, botulinum toksini, monosodyum iyodoasetat
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, deneysel olarak indüklenen osteoartrit (OA) ile temporomandibular eklemin (TME) değişikliklerini ve histopatolojik ve biyokimyasal yöntemlerle botulinum toksin A'nın (BTX-A) etkinliğini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Bu çalışmada 8 ila 10 haftalık Sprague dawley fareleri kullanılmıştır. TME osteoartritini indüklemek için iki deney grubuna iki taraflı olarak intraartiküler monosodyum iyodoasetat (MIA) solüsyonu enjekte edilmiştir. İntraartiküler enjeksiyon ile travmanın etkisini araştırmak için sağlıklı kontrol grubunun TME'sine steril %0,9'luk NaCl solüsyonu ikili olarak enjekte edilmiştir. Deneysel osteoartritin gelişimi 4 hafta sürdü ve kan örnekleri MIA grubundan elde edildi ve indüklenen osteoartrit varlığını ispatlamak için incelendi. OA, BTX A ile 8 sıçanı indüklemiştir. OA ile indüklenen bir başka sıçan kontrol grubu olarak sınıflandırılmış ve bilateral eklem içi %0,9 NaCl solüsyonu enjekte edilmiştir. Tüm numuneler, tedaviden 6 hafta sonra sakrifiye edilmiştir. Kan örnekleri ve TMJ örneği tüm sıçanlardan hasat edildi ve histopatolojik ve biyokimyasal olarak incelenmiştir.

 

Bulgular: Gruplar. BTX-A ve %0,9 NaCl çözelti grupları, tedavi edilmemiş MIA grubuna kıyasla bir miktar iyileşme gösterdi, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. %0.9 NaCl solüsyonu enjekte edilen sağlıklı grupta travma belirtisi yoktur. Patolojik bulgular aynı zamanda biyokimyasal sonuçlar ile de uyumluydu.

 

 

Sonuç: BTX-A, OA tedavisinde başarılı değildi ve özellikle de intraartiküler kullanıldığında uygun bir seçim değildir.

 

Cite this article as: Yaltırık M, Bilgiç B, Yanar K, Palancıoğlu A, Turgut CT. The Effects of Intra-Articular Injections of Botulinum Toxin A on Experimentally Temporomandibular Joint Osteoarthritis Models. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 9-13.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018