E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Mast hücre degranülasyonu compound 48/80 ile tetiklenmiş migren ağrısının altında yatan meningeal vazodilatasyona aracılık ediyor
1 Abant İzzet Baysal University, Physiology, Bolu, Turkey  
2 Abant İzzet Baysal University, Neurosurgery, Bolu, Turkey  
3 Biruni University, Physiology, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.658
Anahtar Kelimeler: Migren, meningeal arter, dural mast hücresi, nörojenik enflamasyon
Özet

Amaç: Kraniyal dura mater çok sayıda mast hücresi barındırmaktadır ve başlıca baş ağrılarının oluşumunda önemli bir role sahip olan middle meningeal arter tarafından beslenmektedir. Migren baş ağrısı oluşumunda, perivasküler sinir aktivasyonu ve dural vazodilatasyonun yol açtığı nörojenik enflamasyon sorumlu tutulmaktadır. Dural mast hücreleri sekretuar granüllerinde bulunan vazoaktif ve proinflamatuar mediyatörler aracılığıyla nörojenik enflamasyon ve migrene katkıda bulunmaktadır. Sunulan çalışmada bir mast hücre degranülatörü olan compound-48/80 ile oluşturulan dural mast hücre degranülasyonunun middle meningeal arter ve bunun anterior ve posterior dalları üzerine vazoaktif etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
 

Yöntemler: Wistar erkek sıçanlardan elde edilen izole kranyumlar iki yarıya bölündü. Dura materi sağlam hemi-kranyumların boşluğuna kontrol grubu için 37 oC’ de yapay interstisyel sıvı ve çalışma grubu için bir mast hücre degranüle edici madde olan compound-48/80 (10 µg/ml) 15 dakika uygulandı. Middle meningeal arter ve bunun anterior ve posterior dallarının çapları ölçüldü ve meningeal dura mater preparasyonlarından mast hücreleri sayıldı.
 

Bulgular: Compound-48/80 dural mast hücrelerinin kitlesel degranülasyonunu tetiklerken (P<0.01), dura materdeki mast hücre sayısını değiştirmedi. Ayrıca compound-48/80, yapay interstisyel sıvı uygulaması ile karşılaştırıldığında, sırasıyla middle meningeal arter (P<0.01) ve bunun anterior (P<0.05) ve posterior (P<0.01) dallarının çaplarını artırdı.

 

Sonuç: Dural mast hücre degranülasyonu migren patofizyolojisi ile ilişkili olan middle meningeal arter dilatasyonuna neden olmaktadır böylece, mast hücre stabilizatörlerinin in vivo migren modellerinde test edilmesi migren baş ağrılarının tedavisinde bir sonraki adım için umut vaadedici olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018