E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Nesfatin-1 sepsisin yol açtığı uzak organ yaralanmasını iyileştirir: Oksidan antioksidan durumların ve nötrofillerin rolü
1 Marmara University, Physiology, İstanbul, Turkey  
2 Marmara University, Histology and Embryology, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.606
Anahtar Kelimeler: Sepsis, CLP, Nesfatin-1, oksidatif stres
Özet

Amaç: Anti-inflamatuvar bir peptit olan nesfatin-1'in koruyucu etkilerinin sepsisin yol açtığı uzak organ hasarlanmalarında incelenmesi hedeflendi.


Yöntemler: Erkek Sprague-Dawley sıçanlar, taklit cerrahi kontrol, serum fizyolojik ile tedavi edilen sepsis (çekal bağlama-delme) ve nesfatin-1 (10 g / mkg) ile tedavi edilen sepsis gruplarına bölündü. Ameliyattan 16 saat sonra karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin dokuları örnekleri histolojik analiz, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) seviyeleri ölçümleri için alındı.


Bulgular: Serum fizyolojik ile tedavi edilen septik sıçanlarda, karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin dokularındaki yükselmiş MDA ve MPO düzeylerine, tükenmiş GSH, SOD ve CAT seviyeleri eşlik etti ve tüm uzak organlarda geniş oksidatif hasar meydana geldi. Nesfatin-1 MDA düzeylerini (beyin, akciğer) ve MPO aktivitelerini (beyin, böbrek) azalttı ve antioksidan GSH (beyin, akciğer), CAT (beyin) ve SOD (böbrek) seviyelerini korudu. Serum fizyolojik ile tedavi edilen septik sıçanlarda şiddetli hepatosit dejenerasyonu, nöronal hasar, glomerulotubular dejenerasyon ve alveolar bozukluk şeklinde tespit edilen doku morfolojileri nesfatin-1 tedavisi ile düzenli hal aldı.


Sonuç: Nesfatin-1 endojen antioksidanların güçlendirilmesi ve nötrofil göçünün inhibisyonu ile oksidatif hasarı hafifletir ve bu etkileri ile septik şokun tedavisinde uzak organ yetmezliğini azaltmak için potansiyel bir terapötik madde olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018