E-ISSN 2459-1459
1 Akdeniz University, Nursing Faculty, Antalya, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Doğumun 1. evresinde rutin epidural analjezi almayan annelere uygulanan dik pozisyonların doğum tipi üzerine etkisini belirlemektir.

 

Yöntemler: Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Anahtar kelimeler ve dahil edilme kriterleri doğrultusunda 1970-2015 yıllarında yapılmış araştırmalar toplam 10 veri tabanında taranmıştır. Çalışmaların yanlılık riskleri değerlendirilmiş, yayın yanlılığı, rastgele etkiler modeli ile genel etki büyüklüğü, heterojenite testleri ve duyarlılık  analizleri yapılmıştır.

 

Bulgular: Dahil edilme kriterleri doğrultusunda toplam 13 çalışma (n=2441) analize dahil edilmiştir. Rastgele etkiler modeline göre normal doğum oranı genel etki büyüklüğü; 1.035 (% 95 CI=0.961-1.115), müdahaleli doğum oranı 0.871 (% 95 CI=0.591-1.285) ve sezaryen doğum oranı 0.625 (% 95 CI= 0.416-0.940) olarak hesaplanmıştır. Duyarlılık analizi sonucunda sezaryen doğum oranına ait risk oranının 0.602 (%95 CI=0.319-1.134) ile istatistiksel olarak önemsiz düzeyde olduğu, ancak etki büyüklüğü güven aralığının ve heterojenitenin daha geniş olduğu dikkat çekmektedir.

 

 

Sonuç: Doğumun 1. evresinde rutin epidural analjezi almayan annelerde dik pozisyonun normal doğum, müdahaleli doğum üzerine etkisinin önemsiz, ancak sezaryen doğum oranını azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Araştırmacılara konuya ilişkin metodolojisi uygun bir biçimde planlanmış deneysel çalışmaların yapılması önerilmektedir. Dik pozisyonun herhangi bir zararının saptanmamış olması, sezaryen doğumu azaltmada etkisinin önemli olması nedeni ile annelerin doğumda dik pozisyon kullanımın teşvik edilmesi, ancak pozisyonlara bireysel faktörleri dikkate alarak karar verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018