E-ISSN 2459-1459
1 Karadeniz Technical University, Department of Pediatric Nursing, Trabzon, Turkey  
2 Professor Emeritus, Pediatric Nursing, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Araştırma, Tip 1 Diyabetes Mellitusu (DM) olan adölesanlara bakım veren hemşirelerin empatik yaklaşımlarını geliştirmek üzere tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen ile yapılmıştır. Adölesan Servisi’nde hasta bakımında yer alan sekiz klinik hemşiresinin tamamı araştırmaya alınmıştır. Empati eğitim programının uygulanması 08-09 Ağustos 2011 tarihlerinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler “Adölesanların Kendilerini Anlatma Formu”, “Derinlemesine Görüşme Formu” “Hemşirelerde Empati Veri Formu” ve “Hemşirelerin Sözel ifade Kayıt Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastaneden kurum izni alınmıştır. Araştırmaya 13-18 yaş grubu ve en az bir yıl tip 1 DM olan adölesanlar katılmıştır. Araştırmada hemşirelerin eğitim öncesi gözlemlerinde adölesanlarla teslim, tedavi ve aksam yemeği sırasında kurdukları toplam 136 sözel iletişim kaydedilmiştir. Bu iletişimlerin %80.1’inin (109 iletişim) “empatik olmayan” %19.9’unun (27 iletişim) “empatik” yaklaşım özelliği göstermesi ile “empatik olmayan” yaklaşımların eğitim öncesi hemşireler tarafından daha sık kullanıldığı belirlenmiştir. Eğitim sonrası iletişimlere bakıldığında, toplam 82 iletişimin %15.9’ unun (13 iletişim) “empatik olmayan” ve %84’1’inin (9 iletişim) empatik yaklaşım özelliği gösterdiği bulunmuştur. Empatik olmayan iletişim sayısında belirlenen bu gerilemeye göre hemşirelerin eğitim sonrası bu yaklaşımları daha az kullandıkları görülmüştür.

 

Sonuç olarak hemşirelerin eğitim sonrası “empatik olmayan” yaklaşımları daha az, empatik yaklaşımları ise çok ve sık kullandıkları görülmüş ve empati eğitiminin hemşirelerin empati becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018