E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Serum amilaz aktivitesi, hastaneye yatış ve operasyon oranlarını öngörebilir
1 Dokuz Eylul University Institute of Oncology, Basic Oncology, İzmir, Turkey  
2 İstanbul Medipol Universit School of Medicine, Clinical Biochemistry, İstanbul, Turkey  
3 İstanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, Nutrition And Dietetics, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.405
44 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Amilaz, hastaneye yatış, genel cerrahi, hastaneye kabul test
Özet

Amaç:  Serum amilaz düzeyi birçok hastalığın göstergesidir. Bu yüzden, rutin amilaz testi hastaneye acil başvurularda sıklıkla istenmektedir. Bu araştırmanın amacı, yüksek amilaz düzeyine sahip hastalarda hastaneye yatış durumu ve cerrahi riskleri değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Acil serviste serum amilaz testi yapılmış, 53.30 ± 19.45  yaşında 64909 hasta ile retrospektif klinik çalışma yapıldı. Yaş, cinsiyet, serum amilaz miktarı düzeyi, tanı, hastaların hastaneye yatış ve operasyonel durumlarına ait bilgiler tıbbi kayıtlar (Probel, Hastane İşletim Sistemi) kullanılarak elde edildi. Hastalıklar, ICD 10 kodlarına göre yedi grupta sınıflandırıldı. Serum amilaz düzeyleri amilaz konsantrasyonlarına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1 (< 125 U/L), Grup 2 (125-375 U/L) and Grup 3 (> 376 U/L). Sonuçlar istatistiksel olarak SPSS ticari paket programı (versiyon 21.0) kullanılarak analiz edildi. Kategorik değişkenler için χ2 ve Fisher kesin olasılık testi; sürekli değişkenlerin eşleştirilmemiş verileri için ise Student t testi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaneye yatış ve ameliyat oranlarının Grup 2 ve Grup 3’te Grup 1’e göre sırasıyla 2.4 ve 4.7 ve 1.6 ve 1.4 arttığı saptandı. Amilaz değeri 376 U/L üzerinde olan hastaların (N=571) hastaneye yatış oranları %59.4 idi. Bu hastalardan yalnızca 93’ünde akut pankreas iltihabı vardı.

 

Sonuç: Yüksek serum amilaz düzeyi hastaneye yatış ve ameliyatı öngörmede kullanılan parametrelerden biri olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017