E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Ankara'da Bitkisel Tıbbi Ürünlere Karşı Tüketici Farkındalığının Ölçümü: Etimesgut İlçesinde Bir Anket Analizi
1 Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Ankara, Turkey  
2 Adnan Menderes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences in Nazilli, Department of International Trade and Finance, Aydın, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.774
53 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bitkisel ürün; anket; eczacı; tüketici; sağlık; hekim
Özet

Amaç: Bu çalışmada, bitkisel tıbbi ürün kullanımı ile ilgili 250 Türk katılımcı ile tüketicilerin reçete edilmeyen bitkisel ürünlere bakış açılarını saptamak amacıyla bir anket çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Mevcut çalışma, Etimesgut’da (Ankara) 2011’de eczanelere uğrayan % 56 erkek ve % 44 kadından oluşan 250 tüketicilik kesitsel çalışma analizi içermektedir. Bulgular cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, aylık gelir ve ikametgah gibi bağımsız değişkenler ile katılımcı cevapları kullanılarak istatistik analiz ile karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.

 

Bulgular: Sonuçlar, katılımcıların bitkisel tıbbi ürün kullanımında hekimlerin tavsiyelerine güvendiklerini göstermiştir. Maalesef, katılımcıların az bir kısmı (% 8.8), eczacıları bitkisel ürün kullanımına yönlendirmekte yeterli bulmuştur. Ayrıca bitkisel tıbbi ürün satın almak amacıyla geleneksel aktarları ve eczaneleri eşit oranda tercih etmişlerdir.

 

Sonuç: Bu, halkın bitkisel tıbbi ürünlere karşı eğilimini tayin etmeyi hedefleyen ve Türkiye’de bir Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan ilk anket çalışmasıdır. Bitkisel tıbbi ürünlerin akılcı kullanımında eczacıların danışman rolünün gerekliliği, anket sonuçlarında da görülmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017