E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Sakarya İli Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum Polikliniği’ne Başvuran Evli Kadınlar Arasında Cinsel İşlev Bozukluğu, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
1 Department of Nursery, Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey  
2 Department of Midwifery, Sakarya University, School of Health Sciences, Sakarya, Turkey  
3 Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University, Medical Faculty, Public Health Department, Eskişehir, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.619
Anahtar Kelimeler: Kadın, depresyon, cinsel disfonksiyon, yaşam kalitesi
Özet

Amaç: Bu çalışma ile evli kadınlar arasında cinsel işlev bozukluğu sıklığının saptanması, ilişkili olduğu düşünülen bazı değişkenlerin incelenmesi, depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma, Eylül 2012- Nisan 2013 tarihleri arasında Sakarya ili bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum Polikliniği’ne başvuran evli kadınlar üzerinde gerçekleştirilen  tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince hastanenin kadın hastalıkları polikliniğine başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 777 kadın çalışma grubunu oluşturmuştur.

 

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 17-58 arasında değişmekte olup, ortalama 32.25±8.07 yıl idi. Kadınların  Kadın Cinsel Fonksiyon İnkesinden (IFSF) aldıkları puanlar 4.40-34.70 arasında değişmekte olup, ortalama 24.70±6.80 puan, Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puanlar ise 0-48 arasında değişmekte olup, ortalama 10.94±8.22 puan idi.

 

Sonuç: Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, depresyon ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018