E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmalı Olgularda Skapular Kinematik Analiz: Vaka Serileri Çalışması
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 127-132
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.217
Anahtar Kelimeler: Skapula, kinematik, obstetrik brakiyal pleksus yaralanması
Özet

Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanması (OBPY), brakiyal pleksusa bağlı dalların zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir yaralanma şeklidir. İyileşme gerçekleştikçe oluşacak kas imbalansına bağlı olarak ilerleyen yaşlarda deformiteler ve fonksiyonel yetersizlikler meydana gelebilmektedir. OBPY’li olgularda etkilenen taraf skapulanın pozisyonu ve hareketleri etkilenmeyen tarafa göre farklılıklar arz etmektedir. Çalışmanın amacı, OBPY geçiren 3 olguda istirahatte ve kol elevasyonu sırasında skapulanın hareketlerini 3 boyutlu kinematik analiz ile değerlendirmektir. Çalışmaya katılan olguların yaşı sırasıyla 12, 14 ve 11’di. Olguların demografik özellikleri sorgulandıktan sonra Motion Monitor® İskelet Analiz Sistemi ile kol elevasyonu sırasında 3 boyutlu skapular hareketler değerlendirildi. Kol elevasyonu sırasında, tüm olguların skapular hareketi, internal rotasyon, yukarı doğru rotasyon ve posterior tilt, indirme fazında eksternal rotasyon, aşağı doğru rotasyon ve anterior tiltti. Fakat olgularımızın etkilenen ve etkilenmeyen tarafları arasındaki hareketler sırasında senkronizasyon olmadığı belirlendi. Çalışmamıza katılan olgularda skapular diskinezi varlığı ortaya konmuştur. Konuyla ilgili daha net bilgi elde edebilmek ve OBPY sonrası etkilenen taraf kasların diskineziye olan katkılarını inceleyebilmek için çalışmamız, olgu sayısı artırılmış çalışmalarla desteklenmelidir.

 

 

Cite this article as: Oskay D, Yentür SB, Düzgün İ, Turgut E. Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmalı Olgularda Skapular Kinematik Analiz: Vaka Serileri Çalışması. Clin Exp Health Sci 2017:DOI:10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 127-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018