E-ISSN 2459-1459
Derleme
Nanotaşıyıcılar: Oral İnsülin Tedavisine Yeni Yaklaşımlar
1 Department of Pharmaceutical Technology, Marmara University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 115-122
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.143
Anahtar Kelimeler: Nano sistemler, insülin, oral uygulama, diyabet, biyoyararlanım, oral peptidler
Özet

Dünya üzerinde en fazla üyeye sahip kronik hastalıklardan biri olan diyabet için, özellikle tip 1 diyabetli hastalarda, vücutta üretilen insülinin görevlerini tam olarak karşılayabilen tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Peptid yapılı bir makromolekül olan insülin, farklı uygulama yollarıyla verildiğinde enzimatik bozunmaya uğraması veya yeterince emilememesi sebebiyle çoğunlukla subkutan olarak uygulanır. Ancak rutin olarak subkutan ilaç uygulamak hastalarda birtakım immünolojik problemlere, yağ dokusu bozulduğundan lipodistrofi şikayetlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca doğal olarak üretilen insülinle farmakokinetik özellikleri tam olarak uyuşmadığından hiperinsülinemi görülebilmektedir. Son yıllarda yapılan klinik çalışmalara göre hatırı sayılır oranda diyabet hastası insulinin enjeksiyonla yapılan tedavisine uyunç sağlayamadığından uzun vadede glisemik kontrol de sağlanamamaktadır. Oral dozaj şekilleri ile ilaç tedavisi uyunç ve uygulama kolaylığı sebebiyle en fazla tercih edilen sistemler olduğundan, subkutan insülin tedavisinin zorluklarına alternatif olarak oral insülin uygulanmasının yolu açılmaya çalışılmış ve formülasyonun uygulanması için öne çıkan problemlere çözüm aranmaya başlanmıştır. Nanoteknoloji, pek çok alanda olduğu gibi ilaç teknolojisinde de dikkat çekmeye başlamıştır. Nanofarmasötik sistemler geleneksel ilaçlara göre absorpsiyonu ve etkin madde için koruyuculuğu yüksek, terapötik seviyeye ulaşmak için gerekli doz miktarını azaltan, biyoyararlanımı artıran, kontrollü salım ve hedeflendirme yapabilme avantajlarını sağlayan, ilacın etki süresini azaltan sistemlerdir. Tüm bu avantajlar düşünüldüğünde, insülinin oral yoldan verilebilmesi için nanofarmasötiklerin uygunluğu in vitro ve in vivo deneylerle araştırılmaktadır.

 

Cite this article as: Özer S, Kerimoğlu O, Uğurlu T. Nanocarriers: Novel Approaches to Oral Delivery of Insulin. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 115-22

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018