E-ISSN 2459-1459
Derleme
Periapikal Kemik Lezyonları ve Radyografik Özellikleri
1 Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.362
391 kez okundu, 207 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Periapikal lezyon, radyoloji, panoramik radyografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
Özet

Periapikal kemik lezyonları dişhekimliğinde sıklıkla görülmekte ve tedavi edilmediğinde diş kaybına neden olabilmektedir. Dental radyografik görüntüleme, endodonti alanında doğru bir tanı ve klinik muayene için önemli bir araçtır. Periapikal bölgede kemik yıkımının ilerlediği durumlarda periapikal lezyonlar intraoral radyografilerde rahatlıkla teşhis edilebilmesine karşın mevcut kemik yıkımlarının kemik korteksinde herhangi bir destrüksiyon ya da ekspansiyon yaratıp yaratmadığını iki boyutlu grafilerde değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Son zamanlarda kraniyofasiyal kompleksin ve periapikal kemik lezyonlarının üç boyutlu olarak değerlendirilmesi için konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) sistemleri kullanılmaktadır. CBCT ile periapikal kemik lezyonlarının değerlendirilmesi mevcut patolojinin prognozunu ve olası kemik yıkımını önlemektedir. Bu makalede periapikal kemik lezyonları ve radyografik özellikleri sunulmuştur.

 

Cite this article as: Keser G, Namdar Pekiner F. Periapical Bone Lesions and Radiographic Features. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.362

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017