E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Mide Gastrointestinal Stromal Tümörünün Neden Olduğu Rekürren Gastroduodenal İntussepsiyon
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.305
375 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: İntussusepsiyon, mide, gastrointestinal stromal tümörler
Özet

Gastrointestinal stromal tümörler, gastrointestinal tümörlerin %1’den azını oluşturmaktadır. En sık mide, ince barsakta nadiren de duodenum, rektum ve diğer organlarda görülebilmektedir. Hastalığın ortaya çıkış şekli ve semptomlar tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Çok nadir olarak gastrointestinal intussepsiyona neden olabilir. Biz de bu yazımızda, şimdiye kadar İngilizce literatürde 20’den az sayıda bildirilmiş, mide GİST’ine bağlı gelişen gastroduodenal intussepsiyon olgusunun tanı ve tedavisindeki deneyimimizi paylaşmak istedik.

 

Cite this article as: Akyüz C, Torun M. Recurrent Gastroduodenal Intussusception Due to Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.305

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017