E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Antidepresan İlaç Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
1 Department of Nursing, Giresun University School of Health Sciences, Giresun, Turkey  
2 Department of Midwifery, Giresun University School of Health Sciences, Giresun, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333
Anahtar Kelimeler: Antidepresan ilaç, hasta, hemşirelik
Özet

Amaç: Bu çalışma dahili ve cerrahi kliniklerde yatarak tedavi gören hastaların antidepresan ilaç kullanma durumlarının belirlenmesi amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmanın örneklemini 1 Aralık 2015-1 Ocak 2016 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin dahili ve cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören 478 hasta oluşturmuştur. Hastalara bilgi formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzdelik dağılım kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %34,5’inin yaşamlarında en az bir kez psikiyatriste gittikleri, %13,6’sının depresyon tanısı aldığı ve %13,8’inin ise ruhsal hastalık tanısını bilmediği, %32,2’sine doktor tarafından ilaç önerildiği, %16,7’sinin bu ilacın adını bilmediği, %13,2’sine önerilen ilacın ise antidepresan olduğu belirlenmiştir. Hastaların %24,9’unun yaşamlarında en az bir kez antidepresan ilaç kullandığı, %16,3’ünün ise halen antidepresan kullanmaya devam ettiği saptanmıştır. Antidepresan ilacı hastaların %32’sinin psikiyatrist önerisi ile %13,6’sının ise depresyon tanısı ile bu ilacı kullanmayı sürdürdüğü belirlenmiştir.

 

Sonuç: Hastaların dörtte birinin yaşamlarında en az bir kez antidepresan ilaç kullandığı, bu hastaların ise yarısından çoğunun halen antidepresan kullanmayı sürdürdüğü, çoğunun ilacı psikiyatrist önerisi ile kullandığı ancak antidepresan ilaç kullanımı konusunda bilgilerinin olmadığı söylenebilir.

 

Cite this article as: Ata EE, Bahadır Yılmaz E. Determination of Antidepressant Drug Use among Inpatients in Medical and Surgical Clinics. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.333

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018