E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Romatoid Artritli Hastada Primer Aortoduodenal Fistül
1 Clinic of General Surgery, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.261
551 kez okundu, 182 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Aortoduodenal fistül, romatoid artrit, gastrointestinal kanama
Özet

Primer aortoduodenal fistül (PADF), aort ve duodenum arasında anevrizma varlığında gelişir. Nadir bir durumdur, fakat yaşamı tehdit edici durumlara neden olur. Yaygın klinik sunumu gastrointestinal kanamadır. Ele gelen abdominal kitle ve abdominal ağrı diğer klinik semptomlardır. Günümüzde tanıda yaygın olarak intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi ve endoskopi kullanılmaktadır. Gastrointestinal kanamanın yaygın olmayan lokalizasyonu nedeniyle tanı koymak zor olabilir. Bu çalışmada,romatoid artritli hastada, akut mesenter iskemi ve morgagni hernisi kombinasyonunda PADF olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017