E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Santral Venöz Kateter Uygulamaları ve Kan Kültürü Alınması Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimde Nöro-Linguistik Programlama Tekniği’nin Bilgi Düzeyine Etkisi
1 Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey  
2 Student of Postgraduate, Health Sciences Institute, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.184
592 kez okundu, 186 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Nörolinguistik program, hemşire, eğitim
Özet

Amaç: Bu çalışma, Santral venöz kateter (SVK) uygulamaları ve kan kültürü alınması konusunda hemşirelere verilen eğitimde Nöro-Linguistik Program (NLP) tekniği’nin etkinliğini belirlemek amacıyla yapılan deneysel bir çalışmadır.

 

Yöntemler: Manisa İlinde bulunan iki devlet hastanesinde Nisan-Mayıs 2015 tarihleri arasında 65 hemşire ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan 3 bölümden oluşan “Hemşire Tanıtım Formu”, “Hemşirelerin SVK Bakımı ve Kan Kültürü Alınmasına İlişkin Görüşleri” ve “SVK Bakımına ve Kan Kültürü Alınmasına İlişkin Bilgi Formu” kullanıldı. Deney ve kontrol grubu arasında randomizasyon yapılmadı. NLP teknikleriyle birlikte verilen eğitim, standart eğitime göre daha uzun sürmektedir. Hastanenin çalışma koşullarına göre bazı hemşireler eğitimden erken ayrılmak zorunda kaldı. Eğitimden erken ayrılmak zorunda kalan hemşireler kontrol grubunu, eğitime devam eden hemşireler deney grubunu oluşturdu.

 

Bulgular: Hemşirelerin eğitim öncesi SVK bakımına ve kan kültürü alınmasına yönelik bilgi formu puan ortalamasının kontrol grubunda 0,62±0,13, deney grubunda 0,63±0,08, eğitimden hemen sonra puan ortalamasının kontrol grubunda 0,66±0,12, deney grubunda 0,74±0,09 olduğu saptandı. Deney ve kontrol grubunun eğitim öncesi dönemdeki puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmazken (p>0,05), eğitim sonrası dönemdeki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Araştırma bulguları doğrultusunda, verilen eğitimde NLP tekniğinin etkili olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017