E-ISSN 2459-1459
Düzeltme
Erratum
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 85-85
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.070417
Özet

Handan Sezgin ve ark.’nın “Evaluation of The Effect of Diabetes Education Given to Type 2 Diabetic Patients and Monitoring Via Telephone Communication on Metabolic Parameters” (Clin Exp Health Sci 2014; 4(Suppl. 1): S17) başlıklı, Clinical and Experimental Health Sciences’ın 2014 yılındaki 1. Özel Sayısında yayınlanan makalesinde 1. yazarın ismi sehven yanlış yazılmıştır. Söz konusu hata dergi Yayın Kurulunun incelemeleri sonrasında düzeltilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018