E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Nörogenez Belirteci Olan Doublecortin Proteininin Elektron Mikroskopik Düzeyde Gösterilmesi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Veterans Affair Medical Center, Research Services, Portland - Oregon, USA  
3 Department of Behavioral Neuroscience, Oregon Health and Science University, Portland-Oregon, USA  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 6-10
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.115
Anahtar Kelimeler: Nörogenez, doublecortin, gömme öncesi mikrodalga tekniği, immün-elektron mikroskopi
Özet

Amaç: Yetişkin beyninde yeni oluşan nöronların gösterilmesi nörogenez sürecinin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda hipokampusun dentat girus (DG) bölgesinde, yeni oluşan nöron belirteci olan doublecortin (DCX) proteini için uygun gömme öncesi mikrodalga işaretleme metodu oluşturmayı amaçladık.

 

Yöntemler: 10 haftalık C57BJ/6J erkek farelerden perfüzyon fiksasyonu ile beyin dokuları elde edildi. Vibratom ile beyin dokularından alınan kesitler, gömme öncesi mikrodalga yöntemi ile anti-DCX antikoru ile işaretlendi. 3,3'-diaminobenzidin (DAB) ile boyanan dokular, mikrodalga yardımı ile elektron mikroskopik analizler için hazırlandı. Epon bloklar üzerindeki dokulardan ince kesitler alınarak elektron mikroskobunda incelendi ve morfolojik analiz için fotoğraflandı.

 

Bulgular: Mikrodalga yöntemi kullanılarak yapılan gömme öncesi DCX işaretlemesi hem ışık hem de elektron mikroskopik (EM) düzeyde spesifik olarak gösterildi. DCX pozitif hücrelerin subgranüler zon (SGZ) ve granüler tabakada yerleşim gösterdikleri izlendi. Elektron mikroskopik incelemelerde DCX immünreaktivitesinin akson, dendrit ve hücre gövdeleri üzerinde pozitif olduğu gözlendi.

 

Sonuç: Çalışmamızda, mikrodalga kullanılarak yapılan gömme öncesi immün-elektron yöntemi ile DG bölgesinde DCX varlığının belirlenebildiğini gösterdik. Çalışmamız DCX immünreaktif hücreleri, gömme öncesi DAB işaretlemesi ile elektron mikroskopik düzeyde göstererek, nörogenez sürecinin araştırılacağı ileri çalışmalar için temel oluşturmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018