E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Tam Protez Hastalarında Palatal Sağlık: Doku Düzenleyiciler ve Klorheksidin Glukonat Ağız Gargaraları Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?
1 Department of Prosthodontics, Marmara University Faculty of Dentistry of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Prosthodontics, Kocaeli University Faculty of Dentistry of Dentistry, Kocaeli, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 1-5
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.19
Anahtar Kelimeler: Palatal enflamasyon, tam protez, doku düzenleyici, klorheksidin glukonat ağız gargarası
Özet

Amaç: Tam protez kullanımı sonucu damak bölgesinde eritema olan hastaların tedavisinde rutin olarak kullanılan klorheksidin glukonat ağız gargarasının ve doku düzenleyicilerin etkisini retrospektif olarak değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Kliniğimize başvuran tam protez kullanan ve palatal bölgesinde eritem bulunan hastaların klinik tedavisi süresince palatinal orta hattından alınan fotoğraflar incelendi ve Butz Jorgensen Indeksine göre değerlendiridi. Hastalar 3 gruba ayrıldı (n=8). Birinci gruba doku düzenleyici, ikinci gruba sadece % 0,2’lik klorheksidin glukonat ağız gargarası verildi üçüncü gruba her iki yöntem birlikte uygulandı. Tüm gruplar için değerlendirme süresi iki hafta olarak belirlendi. Hastaların palatal orta hat bölgesinden başlangıç, tedaviden 1. hafta ve 2. hafta sonrasında ağız içi fotoğraflar çekildi. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.

 

Bulgular: Başlangıçta tüm grupların enflamasyon seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Tüm enflamasyon seviyeleri ciddi olarak skorlandı (p>0,05).Doku düzenleyici ve %0,2’lik klorheksidin glukonat ağız gargarasının birlikte kullanımının palatal enflamasyonun azalmasında etkili olduğu görüldü.

 

Sonuç: Tam protez kullanımı sonucu meydana gelen palatal enflamasyon tedavisinde 2 haftalık doku düzenleyici ve %0,2’lik klorheksidin glukonat ağız gargarasının kullanımı etkilidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018