E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Dişsel Kamuflaj Amaçlı Mandibuler Keser Dişi Çekimi
1 Department of Orthodontics, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Private Practice Orthodontist, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 32-35
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.015
Anahtar Kelimeler: Kamuflaj tedavisi, sınıf II maloklüzyon, mandibuler keser dişi çekimi
Özet

Bu vaka raporunda iskeletsel Sınıf II maloklüzyonu ve alt diş kavsinde çapraşıklığı olan bir hastada, dental oklüzyonun mandibuler keser dişi çekimi yapılarak tedavi edilme süreci anlatılmaktadır. Alt küçük azı dişlerinin çapraşıklığından şikayetçi olan 18 yaşındaki erkek hasta artmış üst dudak ve azalmış alt dudak projeksiyonu ile birlikte konveks bir profile sahipti. Üst dişsel orta hat, yüz orta hattı üzerinde, alt dişsel orta hat ise yüz orta hattının 3 mm sağında konumlanmıştı. Ağız içi muayenesinde sol tarafta dişsel Sınıf I kanin ve Sınıf II molar ilişkisi olduğu, sağ tarafta ise Sınıf II kanin ve molar ilişkisinin mevcut olduğu tespit edildi. Hastada mandibuler retrognatiye bağlı isketsel Sınıf II ilişki, normal dikey boyut, normal üst ve prokline alt dişlerin bulunduğu belirlendi. Tedavi planı alt sağ lateral keser diş çekiminden oluşan kamuflaj tedavisi olarak belirlenmiştir. 20 aylık aktif tedavi sonunda koordine dental arklarla beraber dişsel Sınıf I kanin ve molar ilişkisi elde edildi, çapraşıklık giderildi. Dikkatle planlanan olgularda mandibuler keser diş çekimi minimal ortodontik müdahale ile fonksiyonel ve estetik sonuçlar sağlayan etkin bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018