E-ISSN 2459-1459
Derleme
İnley Destekli Köprülerin Klinik Başarısı
1 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 178-186
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.08
Anahtar Kelimeler: İnley destekli köprü, metal seramik, tam seramik, fiberle güçlendirilmiş kompozit
Özet

Tek diş eksikliklerinin rehabilitasyonunda implant üstü protezler, konvansiyonel sabit protezler, hareketli protezler ve adeziv köprü restorasyonları tedavi alternatiflerini oluşturmaktadır. Diş hekimliğinde koruyuculuk kavramının önem kazanmasıyla minimum düzeyde diş dokusu kaldırılarak yeterli niteliklerde restorasyon hazırlanması yaygın hale gelmiştir. Tek diş eksikliklerinde hastaların implant tedavisini kabul etmediği, cerrahi uygulamaların kontrendike olduğu ve fazla miktardaki diş kesiminin problem oluşturabileceği geniş pulpaya sahip genç bireylerde inley köprüler endikedir. İnley destekli köprü geleneksel köprülere göre çok daha konservatif bir tedavi yöntemidir. Bu derlemenin amacı inley destekli sabit protezlerin uzun dönem klinik başarılarını değerlendirmektir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018