E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Hemşirelerin Antipsikotik İlaç Kullanan Hastalarda Metabolik Sendrom Riskine Yönelik Uygulamaları
1 Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale, Türkiye  
2 Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 161-165
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.014
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik rolü, psikiyatri hemşireliği, şizofreni, metabolik sendrom, antipsikotik ilaç kullanımı
Özet

Amaç: Bu araştırma, Ankara, Bolu ve Kırıkkale illerindeki psikiyatri hemşirelerinin, antipsikotik ilaç kullanan hastalarda MetS görülme riskine yönelik uygulamalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın yapıldığı kurumlardan yasal izin ve bir üniversiteden etik kurul izni alınmıştır. Çalışma evrenini 145 kişi oluşturmuştur ve çalışma evreninin çoğunluğu (%78,6 n=114) araştırmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Veri toplama formu araştırmacılar tarafından literatüre uygun hazırlanan 24 sorudan oluşmuştur. Veriler öz bildirime dayalı olarak toplanmıştır.

 

Bulgular: MetS riski olan hasta değerlendirmesinde kullanılmak üzere hemşirelerin %98,2’si tartı, %87,7’si boy ölçer, %86,0’sı bel ölçer ve tamamı tansiyon aletinin kliniklerinde bulunduğunu belirtmişlerdir. Hemşirelerin %36,8’i kliniklerinde MetS riski olan hastalarla sıklıkla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Hemşirelerin; %55,8'inin hastayı taburcu olduktan sonra kan şekeri ve kan lipit düzeyini baktırmaları gerektiği, %42,5'inin hastaya taburcu olduktan sonra tansiyon takibi yaptırması, %42,5'inin hastaya taburcu olduktan sonra düzenli bel çevresi ve kilo takibi yaptırmaları ile ilgili taburculuk eğitimi vermedikleri ve %60,2'sinin hastaların beden kitle indeksine bakmayı her zaman yapmadıkları belirlenmiştir.

 

Sonuç: Hemşirelerin çalıştığı psikiyatri kliniklerinde MetS riski açısından hastaları takip edebilecekleri malzemeler çoğunlukla vardır. Ancak yaklaşık yarısı hastalara verdikleri taburculuk eğitiminde ve takiplerinde MetS riski açısından gerekli uygulamaları yapmadıklarını belirtmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018