E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Diz Hiyalin Kıkırdağın 3d_Watsc/T1a Ge Tekniği ile Gösterilmesi, Standart MRG ile Karşılaştırılması ve Artroskopi ile Korelasyonu
1 Clinic of Radiology, Şanlıurfa Balıklıgöl State Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
2 Department of Radiology, University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
3 Clinic of Radiology, Medical Park Uşak Private Hospital, Uşak, Turkey  
4 Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 103-111
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.519
Anahtar Kelimeler: Diz, kıkırdak, kondromalazi, MRG, artroskopi
Özet

 

Amaç: Bu prospektif çalışmada diz hiyalin kıkırdak hasarı tespitinde yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansın, standart MRG görüntüleri ile karşılaştırılması ve artroskopi ile korelasyonunu değerlendirilmiştir.


Yöntemler
: Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından artroskopi planlanan ve diz MRG çekilmesi için refere edilen 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Bunların 19’da artroskopide kondromalazi saptanmış olup, çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Hiyalin kıkırdak hasarı yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansı ile uygun parametrede görüntülendi. Standart olarak uygulanan diz MRG görüntülemede iki boyutlu koronal T1 ağırlıklı spin eko, koronal ve sagital T2 agırlıklı spin eko, sagital ve aksial SPIR multıplanar sekanslar kullanıldı. Artroskopi altın standart alınarak, altı yüzde (patella, troklea, femoral kondiller ve tibial platolar) kıkırdak hasarı değerlendirildi, yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansı ve standart MRG’de duyarlılık ve özgüllük değerleri hesaplandı.


Bulgular
: 40 hastada, 240 kıkırdak yüzü artroskopide değerlendirildi ve 28’inde kondromalazi saptandı. Yağ-baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansının kondromalazi saptamada duyarlılık ve özgüllüğü (%92, %96), standart MRG’ye (%60, %95) göre belirgin yüksektir (p<0.05). Yağ baskılı (FS) 3D_WATSc MR sekansının, artroskopi ve standart MRG de Evre 1-2 olarak belirtilen erken evre kıkırdak hasarı tespitinde daha başarılı olduğu görülmektedir (p<0.05).


Sonuç
: Yağ baskılı üç boyutlu su seçici kıkırdak tarama (3D_WATSc) MR sekansı diz kıkırdak anormalliklerin tespiti için Standart MRG incelemeden daha duyarlıdır. Düşük maliyetli bu tekniğin standart incelemeye ek olarak rutin kullanımı diz kıkırdak hasarı tespitinde non-invaziv MR görüntülemenin rolünü güçlendirir.


Cite this article as
: Atasoy İ, Koç AM, Esen ÖS, Canverenler S, Kurtulmuş A, Adıbelli ZH. Demonstration of Knee Hyaline Cartilage with 3d_Watsc/T1a Ge Technique, Comparison with Standart MRI, Correlation with Arthroscopy. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 103-11.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018