E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Platfrom Switch ve Subkrestal Yerleştirmenin Dental İmplantlar Etrafındaki Marjinal Kemik Seviyesi Üzerine Olumlu Bir Etkisi Var Mı?
1 Department of Periodontology, Marmara University, İstanbul, Turkey  
2 Private Practice, İstanbul, Turkey  
3 Department of Prosthodontics, Trakya University, Edirne, Turkey  
4 Department of Preventive Dental Sciences, University of Dammam, Dammam, Saudi Arabia  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 80-84
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.447
Anahtar Kelimeler: Kemik seviyesi, dental implant, platform switch, subkrestal yerleştirme
Özet

 

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı özel kliniğe başvuran tam veya kısmi dişsiz hastalara uygulanan subkrestal ve platform switch dental implantların etrafındaki marjinal kemik seviyelerini tespit etmektir.


Gereç ve Yöntemler: Ortalama 5.3±1.7 yıldır fonksiyonda olan 200 dental implanta sahip 64 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. İmplantlar tek ya da çift aşamalı cerrahi yöntemle 0,5 mm subkrestal yerleştirilmiştir. İmplantların dağılımı, boyutları, protetik restorasyon tipleri ve marjinal kemik seviyeleri kalibre edilmiş tek bir araştırmacı tarafından yapılmıştır.


Bugular: Genel olarak ortalama marjinal kemik kaybı 0.82±1.6 mm olarak bulundu. İmplantların %66’sında (n=81) kemik kaybı görülmezken, %28’inde (n=35) >1 mm kemik kaybı, %20’sinde (n=25) >2 mm kemik kaybı görüldü. Ortlama 1-≤3 yıldır fonksiyonda olan 18 implantın 14’ünde kemik kaybı görülmedi. Ortalama 3-≤5 yıldır fonksiyonda olan implantların %25’inde (n=15) kemik kaybı >1 mm ve %12’sine (n=7) kemik kaybı >2 mm olarak bulundu. Bu çalışmada implantların büyük bir çoğunluğunun 5 yıldan fazladır fonksiyonda olduğu tespit edildi (n=122). Bunlardan %66’sında (n=81) kemik kaybı görülmezken, %28’inde (n=35) >1 mm kemik kaybı ve %20’sinde (n=25) >2 mm kemik kaybı görüldü.


Sonuç: Bu retrospektif çalışmanın sınırları dahilinde, uzun bir takip dönemi sonucunda platform switch ve subkrestal yerleştirilen implantlar etrafında oldukça az kemik kaybı görüldüğü söylenebilir. Ancak, bu bulguyu desteklemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.


Cite this article as: Ağralı ÖB, Elemek E, Dinçer J, Kiğılı A, Çilingir A, Kuru L, Almas K. Do Platform Switching Together with Subcrestal Placement have a Benefit on Marginal Bone Levels Around Dental Implants? Clin Exp Health Sci 2018; 8: 80-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018