E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Kapesitabin Kaynaklı El-Ayak Sendromu: Vaka Raporlarının Sistematik Derlemesi
1 Department of Clinical Pharmacy, Hacettepe University School of Pharmacy, Ankara, Turkey  
2 Department of Medical Oncology, Hacettepe University Cancer Institute, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1250
Anahtar Kelimeler: Kapesitabin; el-ayak sendromu; mekanizma; olgu raporu
Özet

Amaç: 5-florourasilin ön ilacı olan kapesitabin, günümüzde metastatik kolorektal karsinom ve meme kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kapesitabin kaynaklı el-ayak sendromunun farmakolojik mekanizmaları, tedavi seçenekleri ve literatürde yer alan olgu örneklerinin derlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Pubmed, Web of Science ve Scopus veri tabanlarında Şubat 2018’e kadar dokümante edilen tüm olgu raporları ‘kapesitabin’, ‘el ayak sendromu’ ve ‘olgu raporu’ anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır.

 

Bulgular: Elektronik veri tabanlarında 373 kayıt tespit edilmiş ve bunların arasında dili İngilizce veya Türkçe olan, tam metnine ulaşılabilen 88 makale (111 olgu raporu için) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Kapesitabin kaynaklı el-ayak sendromu gözlenme zamanı ortancası (aralık), kapesitabin tekli tedavisi alan olgularda 28 (7-140) gün; kapesitabin doz aralığı 850 and 5000 mg/m2 olarak gözlenmiştir. Doz azaltılması veya tedavinin sonlandırılması, sistemik veya topikal tedavinin tek başına veya kombine halde uygulanması, kına, E vitamin, veya pridoksin kullanımı kapesitabin kaynaklı el-ayak sendromu tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntemler olmuştur.

 

Sonuç: Sağlık çalışanları ve hastalar, kapesitabin kaynaklı el-ayak sendromu gelişimi ve risk faktörleri konusunda farkında olmalıdır. Bu durumun erken farkedilmesi ve tedaviye erken başlanması, kanser hastalarında etkin kemoterapinin sağlanması açısından önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018