E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
NSAİİ’ ların Analjezik Etkilerinde TRP ve K+ İyon Kanallarının Rolü
1 Department of Pharmacology, Anadolu University School of Pharmacy, Eskişehir, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.832
Anahtar Kelimeler: NSAİİ, TRP kanalları, potasyum kanalları, analjezi
Özet

AMAÇ: Seçici olmayan TRP kanal blokörü rutenyum kırmızısı ve voltaj bağımlı K+ kanal blokörü XE 991 varlığında diklofenak, ketoprofen, etodolak ve dipironun analjezik etkilerine TRP'nin ve voltaj bağımlı K+ kanallarının olası katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

 

YÖNTEMLER: Rutenyum kırmızısı (RR) (3 mg / kg, ip) ve XE 991 (1 mg / kg, ip) varlığında, diklofenak (50 mg / kg, ip), ketoprofen (50 mg / kg, ip), etodolak (70 mg / kg, ip) ve dipironun (500 mg / kg, ip) antinosiseptif etkilerindeki değişiklikler, farelerde sıcak plaka, kuyruk daldırma ve kıvranma testlerinde araştırıldı.

 

BULGULAR: Kuyruk daldırma testinde RR uygulaması sonucu sadece dipiron, etodolak ve ketoprofen’ın analjezik etkisinde anlamlı bir geri dönüş sağlanmıştır. Sıcak plaka testinde ise sadece dipironun analjezik etkisinde belirgin bir geri dönüş görülmektedir. XE 991 uygulanması kuyruk daldırma testinde dipiron ve etodolak’ın etkisinde anlamlı bir geri dönüş sağlarken, ketoprofen ve diklofenak’ın etkisinde göreceli bir geri dönüş sağlamaktadır. Sıcak plaka testinde ise sadece ketoprofen’in analjezik etkisinde anlamlı bir geri dönüş sağlarken, test edilen diğer non-steroidal antiinflamtuvar ilaçların (NSAİİ) etkisinde göreceli bir geri dönüş sağlamaktadır. Writhing testinde ise ne RR uygulamasında ne de XE 991 uygulaması sonucunda önemli bir değişiklik olmamıştır.

 

SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre de NSAİİ’ın santral analjezik etkisinde TRP ve potasyum kanal modülasyonun katkısının olabileceğini düşünülmektedir. Bu projede kullanılan ve klinikte ağrı üzerine etkileri bilinen farmakolojik ajanların farklı etki mekanizmalarının aydınlatılmış olması, terapötik yaklaşımlara katkı sağlamakla birlikte yeni ilaç geliştirme çalışmalarında da yol gösterici katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018