E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Okul Temelli Beslenme Programının Ergenlerin Bazı Antropetrik Ölçümlerine, Kan Testlerine Beslenmelerine Etkisi
1 Faculty of Health Science, Department of Nursing, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey  
2 Faculty of Health Science, Department, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.720
Anahtar Kelimeler: Ergenler, kan testleri, okul, hemşirelik
Özet

 

Amaç: Bu çalışma, öğle yemeğine ulaşmada zorluk yaşayan ergenler için hazırlanan okul temelli beslenme programının (OTBP) antropometrik ölçümler, kan testi sonuçları ve yeme alışkanlıklarına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma ön test-son test tek gruplu, yarı deneysel olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini, orta sosyoekonomik statüde olan, OTBP'nın bir parçası olarak haftanın her günü birer saat olmak üzere dört seanslık beslenme eğitimi düzenlendi ve öğrencilere düzenli olarak 3 ay boyunca öğle yemeği verildi. Sosyodemografik bir form, "Yeme Alışkanlıkları Envanteri", antropometrik ölçümler ve hemograma bakıldı. Veriler beslenme eğitimi ve öğle yemeği desteği öncesinde ve sonrasında toplandı.
 

Bulgular: Ergenlerin ortalama bel ölçümleri, ön değerlendirmeye kıyasla son değerlendirmede önemli ölçüde düşüktü. OTBP'dan sonra ön test sonuçlarına kıyasla Rbc, Hb ve Htc'deki artışların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Ağız yaraları, dişeti kanaması ve saç dökülmesi oranları önemli bir düşüş gösterdi.
 

Sonuçlar: OTBP, eritrosit, hemoglobin ve hematokrit sayılarını arttırmada ve bel çevresi ölçümlerini azaltmada olumlu bir etkisi oldu. Buna ek olarak, OTBP bazı cilt ve mukozal durumların (ağız kenarlarındaki yaralar, ağız yarası, diş eti kanaması) ve vitamin eksikliğiyle ilişkili olabilecek saç dökülme oranlarının azaltılmasına katkıda bulundu. OTBP' nın bir kontrol grubu içeren daha büyük bir örneklem grubuyla ile daha uzun süre test edilmesi önerilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018