E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
B Grubu Streptokoklar İnsan Servikal Epitel Hücre Kültürlerinde İnterlökin 8 Üretimini Uyarır: Kapsül Polisakkaridinin Rolü
1 Department of Medical Microbiology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Central Microbiology Laboratory, Association of Istanbul Northern Anatolia Public Hospitals, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1079
Özet

 

Amaç: Grup B streptokoklar (GBS) yenidoğan ve erişkinlerde pnömoni, sepsis ve menenjitin önde gelen etkenleri arasında yer alırlar. GBS enfeksiyonunun patogenezinde, kadın genital sisteminde epitel invazyonu ve erken sitokin yanıtının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, grup B streptokokların kapsüllü (COH-1) ve kapsülsüz (COH 1-13) suşları ile uyarılan servikal epitel hücrelerinde IL-8 üretimi incelenmiştir.

 

Yöntemler: İnsan serviks epitel hücre (HeLa) kültürleri, iki GBS suşunun farklı konsantrasyonlarıyla (10^6 CFU/mL ve 10^8 CFU/mL) uyarıldı. E.coli LPS’i pozitif kontrol olarak kullanıldı ve belirlenen zaman noktalarında (4, 8 ve 24 saat) hücre kültür süpernatan örnekleri toplandı. Örneklerdeki IL-8 seviyesi ELISA testi kullanılarak belirlendi.

 

Bulgular: Her iki GBS suşu, HeLa hücrelerinde zamana bağlı bir şekilde, benzer bir IL-8 yanıtına neden olmuştur. Buna ek olarak, farklı bakteri konsantrasyonları ile tetiklenen sitokin düzeyleri eşdeğer ve LPS ile karşılaştırılabilir düzeyde saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışmamızda, GBS'nin serviks epitel hücrelerinde proinflamatuar IL-8 düzeylerini indüklediği gösterilmiştir. Bu uyarımın, kapsül polisakkaritlerinden bağımsız olduğu saptanmış olup; IL-8 üretiminde diğer bakteri bileşenlerinin rol oynadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018