E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Polivinil Siloksan, Polieter ve Polivinil Siloksaneter Ölçü Maddelerinin Boyutsal Stabilite ve Doğruluğunun Bilgisayarlı Mikro Tomografi İle Değerlendirilmesi
1 Department of Prosthodontics, Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.1000
Özet

 

Amaç: Çalışmanın amacı Bilgisayarlı Mikro-Tomogrofi kullanarak polivinil siloksan, polivinil siloksaneter ve polieter ölçü maddelerinin hacimsel boyutsal stabiltesinin ve doğrulunuğunun kıyaslanmasıdır.

 

Yöntemler: Paslanmaz çelik metal güdükten toplam 42 adet ölçü alınmıştır. Polivinil siloksan, polivinil siloksaneter ve polieter ölçü maddelerinin hacimsel boyutsal stabiltesinin ve doğruluğu hem ölçü yüzeyinden hem de alçı modellerden Bilgisayarlı Mikro-Tomogrofi (µBT)kullanılarak kıyaslanmıştır. Ölçü mataryelleri, ölçü akımını takiben, 24 saat sonra ve 144 saat sonra ölçümlenmiştir. Boyutsal doğruluk için 21 ölçü ve 21 alçı model ölçülmüştür. İstatiksel analiz için anlamlı değeri p < 0.05 olan grup içi One-way ANOVA, gruplar arası için Tukey test kullanılmıştır.

 

Bulgular: Polimerizasyon sonrası, polieter ölçü maddesi en yüksek hacimsel genleşmeye sahip olsa da en fazla alçı model büzülmesi de aynı grupta görülmüştür. Ana modele kıyasla polieter alçı modeller en yakın sonuçları göstermiştir. En düşük hacimsel değişiklik polivinilsiloksaneter grubunda 1. günde (-0.004±0.001%), ve en yüksek hacimsel değişiklik polieter grubunda 7. günde (-0.052±0.004%) görülmüştür.

 

Sonuç: Hacimsel doğruluk ve stabilite açısından değerlendirildiğinde ölçü maddelerinin hepsi klinik olarak kabul edilebilir bulunmuştur. µBT cihazı, hacimsel boyutsal değişikliklerin incelenmesinde kullanılabilirliği görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018