E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Konjenital Epiglottis Yokluğu Olan Vakada Yutma Terapisi
1 Department of Physiotherapy, Hacettepe University School of Health Science, Ankara, Turkey  
2 Department of Otorhinolatyngology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 70-72
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.322
Anahtar Kelimeler: Pierre Robin Sendromu, epiglottis, yutma, yutma bozuklukları
Özet

Epiglottis laringeal elevasyon sırasında vestibülü kapatarak, yutma esnasında  hava yoluna besin kaçmasını engellemede önemli bir rol oynamaktadır. Epiglottisin olmadığı durumda, hava yolu kapanışı sekteye uğrayabilir. Pierre Robin Sendrom’lu (PRS) hastalarda epiglottis yokluğu nadir görülmektedir. Burada epiglottis’i olmayan bir  PRS vakasını ve tedavi uygulamalarının sonucunu sunulacaktır. PRS teşhisi konmuş erkek infant 3 kg doğum ağırlığına ve  sezaryen doğum hikayesine sahipti. Vaka 11 aylıkken aspirasyon pnömonisi hikayesi sebebiyle Hacetttepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yutma Bozuklukları Ünitesine yönlendirilmiştir. İlk önce fiberoptik endoskopik yutma değerlendirilmesi (FEYD) yapılmış ve epiglottis yokluğu farkedilmiştir. FEYD sırasındaki rahatsızlık hissi nedeniyle,  daha detaylı bir yutma değerlendirilmesi için videofluoroskopik yutma değerlendirilmesi (VFYD) gerçekleştirilmiş ve  aspirasyon görülmüştür. VFYD’den sonra hastaya nazogastrik tüp takılmış ve 2 aylık bir yutma rehabilitasyon programına başlanmıştır. Program dahilinde yutma refleksini tetiklemek amacıyla termal taktil stimulasyon, hyolaringeal elevasyonu artırmak için laringeal mobilizasyon ve nöromuskuler elektrik stimulasyonu uygulanmıştır. Rehabilitasyon sonrası VFYD tekrarlanmıştır. Sıvı kıvamlarda aspirasyonun devem ettiği ancak puding kıvamının tolere edildiği görüldü.  Değerlendirme sonrasında sıvı kısıtlı oral alıma başlandı. Epiglottisi olmayan hastalarda, erken teşhis ve tedavi yaklaşımları çok önemlidir.

 

 

 

Cite this article as: Kılınç HE, Arslan SS, Demir N, Günaydın RÖ, Karaduman AA. Swallowing Therapy for a Case of Congenital Absence of the Epiglottis. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 70-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018