E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Retrospektif Olarak Tanı Konulmuş Oldukça Nadir Bir İleoçekal Nöroendokrin Tümör Vakası
1 Maharashtra Institute of Medical Sciences and Research Medical College, Latur, Research and Development, Latur, India  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 67-69
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.273
Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör, ileoçekal karsinoid tümör, hemikolektomi
Özet

 

Nöroendokrin tümörler vazoaktif maddelerin salınımından dolayı genellikle semptomlara yol açarlar. İdrarda yüksek düzeyde 5-hidroksi indol asetik asit belirlenmesiyle tanı doğrulanır. Özellikle gastrointestinal kanalda ortaya çıktığında bu tipik semptomlar olmayabilir. Gastrointestinal nöroendokrin tümörler sessizce gelişirler, bu nedenle başlangıç evrelerinde teşhis edilmeleri zordur. Ancak doğru bir şekilde tedavi edilirlerse iyi prognoz gösterirler.   Bu çalışmada, sağ hemikolektomi uygulanan ve ameliyat sonrasında numunenin histopatolojik incelemesinde ileoçekal nöroendokrin tümörü olduğu ortaya çıkan bir hastanın başarılı yönetimi sunulmaktadır.

 

Cite this article as: Jadhav B, Jamadar N, Kawlas R, Davane M, Nagoba B. A Very Rare Case of a Retrospectively Diagnosed Iliocecal Neuroendocrine Tumor. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 67-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018