E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Dispnesi Olan Hastalarda Farklı Pozisyon Değişiminin Hemodinamik Parametreler ve Dispne Şiddeti Üzerine Etkisi
1 Ege University, Nursing Department, izmir, Turkey  
2 Celal Bayar University, Nursing Department, Manisa, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.751
Anahtar Kelimeler: Pozisyon değişimi, dispne algısı, hemodinamik parametreler, prone pozisyonu, ortopne pozisyonu
Özet

Amaç: Bu çalışma, dispnesi olan hastalarda farklı pozisyon değişikliklerinin hemodinamik parametreler ve dispne şiddeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla planlandı.
 

Yöntemler: Ön test ve son test tasarımı kullanan yarı deneysel bir çalışmadır. Mart-Aralık 2015 tarihleri arasında, dispne ve çeşitli solunum yolu hastalıkları nedeniyle göğüs hastalıkları servisinde yatan 58 hasta, dispne şiddeti, oksijen satürasyonu, sistolik ve diyastolik kan basıncı ve solunum sayısı açısından değerlendirilmiştir.
 

Bulgular: Hastaların prone ve ortopne pozisyonlarındaki tekrarlı varyans analizi sonucunda, dispne şiddeti, oksijen saturasyonu, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve solunum hızı anlamlı farklılık göstermemiştir. Fakat prone pozisyonunda hastaların nabzı artmış ve ortopne pozisyonunda dispne şiddeti azalmıştır.

 

Sonuç: Hastalara verilen tüm pozisyonlar karşılaştırıldığında ortopne pozisyonunun 15. dakikasında hastaların ortalama dispne şiddeti, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve oksijen saturasyonu üzerinde anlamlı pozitif bir etkisi olduğu saptanmıştır

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018