E-ISSN 2459-1459
1 Gazi University, Nutrition and Dietetics, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Kafein 1,3,7-trimetilksantin kimyasal yapısında, biyoaktif bir bileşendir. Kahve, çay, enerji içecekleri ve çikolata kafeinin ana kaynaklarıdır. Kafein diyabet, Parkinson, kardiyovasküler hastalıklar gibi sağlık sorunları üzerine olumlu etkileri vardır. Ancak kafeinin üreme sağlığına etkisi tartışmalıdır. Bu derlemede kafein tüketiminin fertilite üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Pubmed, Web of Science, Cochrane, ve Lilacs elektronik veri tabanlarında “fertilite”, “infertilite”, “üreme”, “kafein”, “kahve”, “çay”, “kafeinli” terimleri ile tarama yapılmıştır. gözden kaçırılan çalışmaların olması ihtimaline karşı ek olarak genel bir tarama yapılmıştır. tarama sonucu toplam 12 çalışma bu derlemeye dahil edilmiştir. Çalışmalardan 5’i kafeinin fertilite üzerine olumsuz, 2’si olumlu etkileri olduğunu rapor etmektedir. Olumsuz sonuçlar sunan çalışmalar genellikle kafeinin seks hormonlarına etkisi ve lüteal fazı kısaltıcı etkilerine yoğunlaşmıştır. Ancak 5 çalışma kafein alımı ve fertilite arasında herhangi bir ilişki bulmamıştır. Çalışma sonuçları doğrultusunda gebelik planlayan çiftlere kafein alımını azaltmaları tavsiye edilebilir. Ayrıca bireyler kafeinsiz içecekleri tüketimleri konusunda teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018