E-ISSN 2459-1459
Derleme
İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Öz Etkililik Ve Şok Anksiyete Durumu
1 Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Sciences, Nursing, Balıkesir, Turkey  
2 Marmara University Faculty of Health Sciences, Nursing, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.595
Anahtar Kelimeler: İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör, öz etkililik, şok, anksiyete
Özet

Ölümcül kalp ritmleri sonucu gerçekleşen ani kardiyak ölümlerin önlenmesinde implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler (ICD) kullanılmaktadır. 1980’den beri milyonlarca ani kardiyak ölüm ve ventriküler aritmi mağduruna ICD implante edilmiştir.  İmplantasyon sonrası hastaların cihaz ile yaşamaya bağlı uyum dönemi başlamaktadır. ICD ile birlikte yaşamak beraberinde pek çok psikososyal sorunu getirmektedir. En sık görülen sorunlardan biri şok yaşamaya bağlı anksiyetedir. Hastalar ve yakınlarının bu sorunlarla baş edebilmesindeki en önemli kriter ise öz etkililiklerinin geliştirilmesidir. Bu derlemede; ICD hastalarının öz etkililik ve şok anksiyete durumlarının tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018