E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Prostat Spesifik Antijen 1,5 ng/ml’nin Altındaki Hastalarda Histopatolojik Sonuçlarımız
1 Balıkesir University, Medical Pathology, Balıkesir, Turkey  
2 Balıkesir Atatürk State Hospital, Medical Pathology, Balıkesir, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.667
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri; Prostat Spesifik Antijen; Prostat Biyopsi
Özet

Amaç: Prostat spesifik antijen (PSA) prostat kanserinin tanısında ve takibinde en yaygın kullanılan belirteçdir. PSA-bazlı taramalar, hastalığa özgü mortaliteyi azaltmıştır. Fakat PSA’nın prostat kanserine değil prostat dokusuna spesifik olması ve benign durumlarda da artabiliyor olması güvenilirliğini azaltmaktadır.

 

Yöntemler: Çalışmamızda prostat kanseri şüphesi nedeniyle prostat örneklemesi yapılan 636 hastadan, PSA değerleri 1,5 ng/ml ve altında olan 63 olgu patoloji sonuçları ile retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmamızda PSA 1,5 ng/ml’nin altında %34,9 oranında prostat kanseri, %4,1 oranında ASAP saptanmıştır. Sonuçlarımız, PSA 1,5 ng/ml’nin altında anlamlı sayıda kanser tespit edildiğini göstermektedir.

 

 

Sonuçlar: PSA 1,5ng/ml altında önemli sayıda prostat kanseri saptanmaktadır. Prostat kanseri yok diyebileceğimiz bir PSA değeri olmaması düşük maliyetli ve güvenilir bir marker ihtiyacını doğurmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018