E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Hasta Kontrollü İnfraklavikülar Perinöral Deksmedetomidin Postoperatif Analjezi Süresini Uzatıyor Mu?
1 Erzincan University, Anesthesiology and Reanimation, Erzincan, Turkey  
2 Erzincan University, Public Health, Erzincan, Turkey  
3 Bağcılar Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.413
Anahtar Kelimeler: Hasta Kontrollü Analjezi; Perinöral Dexmedetomidin İnfüzyonu; Postoperatif Analjezi Süresi
Özet

Amaç: Son zamanlarda postoperatif analjezi amaçlı periferik sinir blokları ve periferik sinir kateterleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmamızda; dexmedetomidinin perinöral infüzyonunun postoperatif analjeziye etkisini retrospektif olarak araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Distal üst ekstremite cerrahisi geçiren, toplam 60 hasta çalışmaya alındı. Grup 1: infraklavikular hasta kontrollü perinöral bupivakain(0.1 %). Grup 2: infraklavikular hasta kontrollü perinöral bupivakain(0.1 %) + dexmedetomidin(200 mic/100 cc). 0, 30,60,90, 120. Dk ve 4, 6, 8, 12, 24, saatlerde kan basıncı, nabız, periferik oksijen saturasyonu, modifiye ramsey sedasyon skalası, visüel ağrı skorları, total analjezik miktarı kaydedildi.

 

Bulgular: Grup 1 de, 6. Saat sistolik kan basıncı, grup 2 ye göre yüksekti (p: 0,007). Diyastolik kan basıncı ise 4. Ve 6. Saatlerde grup 1 de daha yüksekti (p: 0,000, p: 0,003). 8., 12. Ve 24. Saatlerde kalp hızı grup 2’de daha yüksek bulundu (p: 0,004, p: 0,002, p: 0,002). 4. Ve 6. Saatte grup 1 deki hastaların anlamlı olarak ağrı hissettikleri ve analjezik ihtiyaçları olduğu saptandı (p: 0,002, p: 0,000). Grup 2 de ilk ağrı hissedilen zaman 6. Saat olarak saptandı. Grup 1’de ortalama 5,8±1,4 defa analjezi ihtiyacı olmuşken, grup 2’de ortalama 2,2±0,4 defa analjezi ihtiyacı olmuştur(p: 0,000). Hiçbir hastada sedasyon / nörolojik defisit gözlenmedi.

 

Sonuç: Dexmedetomidinin bupivakainle beraber perinöral infüzyonunun postoperatif analjezi süresini artırdığı, 24 saatlik analjezi ihtiyacını azalttığı ve düşük dozlarda hiçbir yan etkiye neden olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018