E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
İmplant Planlaması Sırasında Andırkatlı Bölgelerde Kemikiçi İmplant Boyutlarının ve Pozisyonlarının Belirlenmesinde Panoramik Radyografi ve Üç Boyutlu Dental Volumetrik Tomografinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
1 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Marmara University Faculty of Dentistry, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.436
83 kez okundu, 7 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Panoramik radyografi, üç boyutlu dental volumetrik tomografi, implant tedavi planlaması
Özet

Amaç: Diş hekimlerinin intraoral fotoğraf, alçı model ve iki panoramik grafilerin (OPTG) tümünden yararlanıp yaptıkları implant planlamalarındaki implant boy, çap ve pozisyon-açılı uygulama kararları ile sadece üç boyutlu dental volumetrik tomografilerde (3BDVT) yaptıkları inceleme sonucu tercih ettikleri implant boy, çap ve pozisyon (açılı uygulama) kararlarındaki farklılıklar karşılaştırılacaktır.

 

Yöntemler: Üç diş hekimliği uzmanlık öğrencisinden hastaların intraoral fotoğrafları, alçı modelleri ve OPTG’leri verilip bu hastalar için negatifte basılmış radyolojik görüntüler üzerinde implant şablonu ile; ve sonrasında hastaların sadece 3BDVT’leri verilerek dijital ortamda 35 farklı bölgede implant tedavi planlaması yapmaları istenmiştir. Hastaların yapılan önceki ölçümleri ile sonraki ölçümleri arasındaki farklılıklar, bütünüyle ve çalışmaya katılımcı olarak iştirak eden hekimler (katılımcılar) ayrı ayrı tutularak istatistiksel olarak incelenmiştir.

 

Bulgular: OPTG kayıtları, alçı modeller ve intraoral fotoğraflar ile yapılan değerlendirmeler ile 3BDVT kayıtları ile yapılan değerlendirmeler tümden ve katılımcılar arasında ayrı ayrı karşılaştırıldığında implant uzunlukları (p=0,028), kalınlıkları (p=0,001) ve açılı pozisyonlandırmaları (p=0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir.

 

Sonuç: Mandibula molar bölgedeki implant uygulamalarında 3BDVT radyografilerinden yararlanılması önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 21.11.2017