E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yıllık Takibi
1 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Özel Muayenehane, Protetik Diş Tedavisi, İstanbul, Türkiye  
3 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 123-126
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.209
Anahtar Kelimeler: Amelogenezis imperfekta, dental estetik, tedavi
Özet

Amelogenezis imperfekta (Aİ) herhangi bir sistemik hastalık olmaksızın süt ve daimi dişlerde mine yapısında belirgin bozuklukla karakterize kalıtsal bir anomalidir. Aİ hastalarının başlıca kaygıları çürüğe yatkınlık, kötü estetik ve yaygın hassasiyettir. Bu defektlerin tedavisi, estetik ve fonksiyonun yanı sıra bunlara bağlı olarak görülen psikososyal sorunların düzeltilmesi bakımından önemlidir. Aİ hastalarının tedavi planlamasında yaş, sosyoekonomik durum, hastalığın tipi ve ciddiyeti, tedavi planlandığı anda ağız içi durumu gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Bu olgu raporunda, hipomatür tip Aİ teşhisi konulan kadın hastanın estetik ve fonksiyonel gereksinimlerini tekrar kazandırmak amacıyla yapılan periodontal seviyeleme işlemi ve sabit protetik restorasyonlar ile 5 yıllık sonuçları sunulmaktadır.

 

 

Cite this article as: Özener HÖ, Gemalmaz D, Kuru B. Amelogenezis İmperfektalı Bir Hastanın Multidisipliner Yaklaşımla Tedavisi: Bir Olgunun 5 Yıllık Takibi. Clin Exp Health Sci 2017:DOI:10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 123-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018