E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Dental Folikül Mezenkimal Kök Hücreleri Amyotrofik Lateral Skleroz Hastalarının Lenfositlerinde CD4+Foxp3+ T-Regülatör Hücreleri Arttırdı
1 Department of Pediatric Allergy, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Neurology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 85-90
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.346
Anahtar Kelimeler: Amyotrofik lateral skleroz, dental folikül mezenkimal kök hücreler, immün baskılama
Özet

Amaç: Amyotrofik lateral skleroz (ALS) motor nöronların dejenerasyonuna sebep olan bir hastalıktır. Günümüzde ALS tedavisinde kullanılan tek ilaç riluzoldür; ancak bu ilacın faydası sınırlıdır. Kök hücre temelli tedaviler ALS için yeni bir tedavi seçeneğidir ve bu hastalık üzerin anti-inflamatuar etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada dental folikül mezenkimal kök hücrelerin (DFSCs) ALS hastalarından izole edilen periferal kan mononükleer hücreler (PBMC) üzerindeki immün baskılayıcı etkisi araştırılmıştır.

 

Yöntemler: Sağlıklı bireylerin molar dişlerinden izole edilen DFSCs’ler PBMC izolasyonundan 48 saat önce 48 kuyulu hücre kültür plaklarına ekildi. ALS hastalarının ve sağlıklı bireylerin venöz kan örneklerinden PBMC izolasyonu yapıldı ve DFSCs’nin varlığında ve yokluğunda kültürü yapıldı. 72 saatlik kültür süresinin sonunda lenfosit proliferasyonu, apoptoz ve CD4+FoxP3+ regulator T hücre oranları analiz edildi.

 

Bulgular: DFSCs ile birlikte kültürü yapılan ALS hastalarının lenfositlerinde CD4+FoxP3+ regulator T hücre oranlarının arttığı ve lenfosit proliferasyonunda azalma olduğu gösterilmiştir. Bunun yanı sıra DFSCs’ler ALS hastalarının lenfositlerinde apoptotik etkiyi arttırırken sağlıklı bireylerin lenfositlerinde hücre canlılığını koruduğu gözlemlenmiştir.

 

Sonuç: Çalışmamızda DFSCs’in ALS hastalarının lenfositlerinde inflamatuar yanıt üzerinde baskılayıcı etkisi olduğu gösterilmiştir ve ALS dahil diğer nöroinflamatuar hastalıkların tedavisinde yeni bir seçenek olarak kullanılabilir.

 

Cite this article as: Genç D, Zibandeh N, Uluç K, Kahraman Koytak P, Gökalp M, Tanrıdağ T, et al. Dental Follicle Mesenchymal Stem Cells Enhance CD4+Foxp3+ Regulatory T Cells in the Lymphocytes of Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. Clin Exp Health Sci 2017; 7: 85-90

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018