E-ISSN 2459-1459
Derleme
Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeyi Destekleyici Kanıta Dayalı Girişimler
1 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye  
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı, Türkiye  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.327
379 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı, oral beslenme, preterm bebek
Özet

Preterm bebeklerin oral beslenmesi, oral-motor, nörolojik, kardiyorespiratuar ve gastrointestinal sistemlerin etkileşiminden oluşan, karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Preterm bebeklerin oral beslenmesi sırasında fizyolojik yönden stabil olmasını sağlayan bu sistemlerin birbirleri ile olan etkileşimleri bebeğin “bireysel organizasyonu” olarak adlandırılır. Bireysel organizasyon sağlanamadığında, beslenme ve solunumun koordinasyonu bozulur, solunumun olumsuz etkilenmesi bebeğin fizyolojik değerlerinde de değişim ve düzensizliğe neden olur. Bu duruma bağlı olarak beslenme sırasında bebekte erken dönemde fizyolojik stres ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkar. Bebeğin beslenme yeteneğinin yetersiz olması hastaneden taburculuğu geciktirmekte, bu durum bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin olumsuz çevresel koşullarından etkilenmesi ve enfeksiyon etkenlerine daha fazla maruz kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme bebeğin uzun vadede büyüme ve gelişmesinin gecikmesine neden olmaktadır. Preterm bebeklerin beslenme problemleri göz önünde bulundurularak başarılı ve güvenli bir oral beslenme deneyiminin oluşmasını sağlamak amacı ile yenidoğan hemşiresi bakımında terapötik girişimlere yer vermelidir. Bu derlemede preterm bebeklerde oral beslenmeyi destekleyici kanıta dayalı girişimler literatür bilgileri ışığında tartışılacaktır. 

 

Cite this article as: Gözen D, Aykanat Girgin B. Evidence-Based Interventions Supporting Oral Feeding in Preterm Infants. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.327

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017