E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Oral Kavitede Leiomyom: Vaka Sunumu ve Literatür Taraması
1 Department of Oral Diagnosis and Radiology, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Oncologic Cytology and Tumor Pathology, İstanbul University Institute of Oncology, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 81-84
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.007
Anahtar Kelimeler: Leiomyom, benign tümör, ağız kavitesi
Özet

Leiomyoma en sık kadın genital sisteminde olmak üzere herhangi bir bölgede bulunabilen benign düz kas tümörüdür. Leiomyomalar oral kavitede yaygın olmamakla beraber dil, dudak ve palatinal mukozada izlenebilir. Bu olgu sunumunun amacı leiomyoma saptanan bir bayan hastayı sunarak literatür taranmasıdır. 35 yaşında bir bayan hastada sağ mandibular molar bölgede vestibül alveol mukozasında yaklaşık bir yıldır sınırlı, asemptomatik yumuşak doku kitlesi mevcut olduğu saptanmıştır. Lokal anestezi ile eksizyonel biyopsi uygulanmış ve alınan örnek histopatolojik incelemeye gönderilmiştir. Histopatolojik tanı leiomyoma idi. Leiomyomayı diğer mezenşimal kaynaklı tümörlerden klinik olarak ayırmak oldukça zordur. Kesin tanı histolojik muayene ile olmalı ve bu lezyonların tedavisi cerrahi olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018