E-ISSN 2459-1459
Olgu Sunumu
Üretral Enstürümantasyon Sonrası Primer Üretral Kondiloma Aküminata Olgusu
1 Department of Urology, University of Health Science, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
2 Department of Pathology, University of Health Science, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 78-80
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.32
Anahtar Kelimeler: Kondiloma aküminata, üretra, transüretral rezeksiyon, lazer tedavisi
Özet

1 yıl önce Prostat Transurethral Rezeksiyonu (TUR-P) ve 3 ay önce üretra darlığı nedeniyle internal üretrotomi öyküsü olan 72 yaşında erkek hasta obstrüktif alt üriner sistem semptomları ile kliniğimize başvurdu. Hastanın endoskopik incelemede tüm üretrada yaygın papiller oluşumlar gözlendi. Sistoskopide mesanede patolojik oluşum saptanmayan hastanın üretral lezyonlarına Trans Üretral Rezeksiyon ve lazer ile vaporizasyon uygulandı. Mikroskobik inceleme sonucu kondiloma aküminata olarak saptandı. Literatür incelendiğinde farklı ürethral kondiloma aküminata vakaları bildirilmektedir. İlk defa ürethral kondiloma aküminata ile karşılaşan hekim tarafından kolaylıkla papiller üretelyal kanser ile karıştırılabilir. Bizim olgumuzda ek olarak; hastamızda genital lezyon bulunmaması, seksüel aktif olmaması, sadece üretral enstrümantasyon öyküsü olması ve kısa sürede tüm üretrayı tutan yaygın lezyonlar ile başvurması olgumuzu ilginç kılmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018