E-ISSN 2459-1459
Derleme
Peri-implant Doku Hastalıkları ve Tedavisi
1 Serbest Diş Hekimi, Özel Muayenehane, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 64-70
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.167
Anahtar Kelimeler: Peri-implant mukozitis, peri-implantitis, peri-implant risk faktörleri, peri-implant tedavi
Özet

Peri-implant hastalık, implantın kemik ile başarılı bir şekilde osseoentegrasyonunu takiben bakteriler ile konak cevabı arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Peri-implant hastalıklardan biri olan peri-implant mukozitis, iltihabi reaksiyonların sadece mukozada olduğu durumlarda görülürken, peri-implantitis peri-implant mukozadaki iltihaba kemik kaybının eşlik ettiği durumda görülür. Peri-implant hastalıkların teşhisinde klinik değerlendirmede sondalama derinliği, sondalamada kanama ve süpürasyon göz önüne alınır. Buna ilave olarak radyografik değerlendirmede destek kemik seviyeleri incelenir. Peri-implant hastalıkların gelişmesinde sigara, kötü ağız hijyeni, periodontal hastalık geçmişi, diyabet mellitus, kardiyovasküler hastalıklar ve implant yüzey özellikleri birer risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Peri-implant mukozitisin tedavisinde mekanik tedavi ile birlikte antimikrobiyal tedavi uygulanırken, peri-implantitis olgularında bu yöntemler yeterli sonuç vermemektedir. Peri-implantitisin tedavisinde mekanik işlemlere ilave, rezektif ve/veya rejeneratif cerrahi ile periodontal tedaviler uygulanmaktadır. Diş hekimlerinin peri-implant hastalıkların oluşması ve mevcut bir hastalığın ilerlemesini önlemeye yönelik bilgilerinin arttırılması gerekmektedir. Bununla birlikte hastaların da destekleyici periodontal/peri-implant tedavi kapsamında düzenli diş hekimi kontrollerine gitmeleri ve ağız hijyen seviyelerini maksimum düzeyde idame etmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018