E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Sedanter Kadınlarda Hamstring-Quadriseps Gelişimi: 6 Ay Takipli Stabilizasyon ve Aerobik Eğitimin Karşılaştırılması
1 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey  
2 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey  
3 Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Private Güven Hospital, Ankara, Turkey  
4 Department of Sports Management, Selçuk University School of Physical Education and Sports, Konya, Turkey  
5 Department of Sports Management, Gazi University School of Physical Education and Sports, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 45-51
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.132
Anahtar Kelimeler: Diz eklemi, egzersiz, izokinetik test
Özet

Amaç: Bu çalışmada yetişkin kadınlarda aerobik ve spinal stabilizasyon egzersiz eğitiminin dizde hamstring-quadriseps kas kuvvetleri oranına (H/Q) etkisinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.

 

Yöntemler: Spor salonuna başvuran 85 kadından 70'i rastgele spinal stabilizasyon ve aerobik eğitim gruplarına atandı (1, 2). Herhangi bir spor ya da egzersiz programına katılmayan, üniversite bölümlerinde çalışan 35 sedanter kadından 21'i kontrol grubu olarak takip edildi. Programlar haftada 3 gün olmak üzere 6 ay boyunca uygulandı. Tüm bireyler eğitim öncesinde ve eğitimin 3. ve 6. aylarında değerlendirildi. Değerlendirmeler Isomed 2000 (D&R Ferstl GmbH, Hemau, Germany) izokinetik sistem ile yapıldı. Tepe torku ve toplam işin H/Q oranı hesaplandı. Tekrarlı ölçümler ve "tedaviyi tamamlayanlar" protokolü (spinal stabilizasyon (n=28), aerobik eğitim (n=23)) istatistiksel analizde kullanıldı.

 

Bulgular: Aerobik eğitim grubunun dominant taraf tepe torku H/Q oranı eğitim öncesi (0,732±0,12) ve eğitimin 6. ayında (0,847±0,11) arttı (F=6,08; p=0,03). Stabilizasyon eğitimi grubunun dominant taraf toplam iş H/Q oranı eğitim öncesi (0,773±0,15) ve eğitimin 3. ayında (0,855±0,12) arttı (F=6,402; p=0,002). Aerobik eğitim grubunda H/Q oranı eğitim öncesi (0,707±0,17) ve eğitimin 6. ayında (0,777±0,13) arttı.

 

Sonuç: Hem aerobik hem de stabilizasyon eğitimi toplam iş H/Q oranını geliştirdi. Sedanter kadınlarda H/Q oranının hızlı gelişimi için stabilizasyon eğitimi önerilebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018